Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

foto