– Det er minst like viktig å spørje om pensjon som løn