Har fått på plass viktig lisens, men må igjen utsetje seglas