Prosjekt skal gje fleire kvinner i fiskerinæringa

foto