– Påstandane vert sett fram for å skape usikkerheit i marknaden