Verftstilsette fekk utmerkingar – éin med femti års teneste

foto