Sande kommune først ut på Sunnmøre som «Livsgledeheim»