Butikknedleggingar gjer at mange må reise langt for posttenester