Årsplanen vart utsett endå ein gong – administrasjonen fekk sterk kritikk for å gløyme råda

foto