Havila Kystruten får ikkje forsikra russisk-leasa skip