Statsforvaltaren varslar motsegn til hyttegrend her