Statsforvaltaren varslar motsegn til hyttegrend her

foto
Dette arealet har ingen landbruksmessig verdi, meiner grunneigaren. Statsforvaltaren meiner noko anna. Foto: Bjørnar T. Sævik