– All erfaring tilseier at auka synlegheit inn mot skuleverket er viktig