Nye planar om vindkraftutbygging – håpar på lågare konfliktnivå