– Vil vere svært uheldige signal overfor innbyggjarane å stengje idrettshaller