«Samarbeidet er vanskeleg. Partane er ueinige og står i konflikt»