Næringslivet ber om at planane om snøggbåt ikkje vert stoppa