Striden om Larsnes-kai skal avgjerast av Kystverket