– Vi håpar at bygdefolket framleis vil bruke oss framover