Barnehage brukar nabohus for å ta vekk stort trykk

foto