Fleirtal tilrår flytting av anløp – men ikkje alle er samde

foto