Stor kontrakt for avansert båt som skal operere i svært tøffe område

foto