– Dei som seier ja til dette, kan rekke opp handa!