Reiarlaget Ervik & Sævik søkjer dispensasjon på Mjølstaneset

foto