Eventyret går sin gang for dei to søstrene Kristine (25) og Helene (20) Håheim Vike. No har Helene laga ein vlog frå opphaldet deira i Sør-Afrika. Du kan sjå den her:

Elles har dei oppdatert  bloggen med innlegg om Sør-Afrika.