Har ikkje tryggleiksalarmar av type med feil

foto