Dømd for grovt bedrageri – difor slepp han fengsel