Legg fram forslag for å sikre «trafikkfelle» ved Kleiva