Herøy inn i Giek-kampen: - Verkemiddelapparatet må vere til stades der verdiane vert skapte