Vil gje grønt lys for torskeoppdrett i Sande

foto