Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!