Rekordarta nedbør gav ny skade i lokalt treningssenter

foto