Kort møte i formannskapet – men sak om godtgjersle ikkje enkel

foto