Sjekk dei store endringane i naturen sidan syttitalet