Reguleringsplanen for Skare, og nabostrid: Vil utover på synfaring