Desse tryggingstiltaka tilrår vegvesenet i Safast-tunnelen

foto