Regjeringa kuttar barnehageprisane: Ekstra for Herøy og Sande

foto