Dette er Sande si liste over sysselsettingstiltak

foto