Ville ikkje ta stilling til lovlegkontrollen

foto