– Det er ikkje ei ny skulesak, vi held fram der vi slutta