Slik vil fylkeskommunen hjelpe folk og næringsliv

foto