Arbeidsløysa på veg ned – vanskelegare å rekruttere

foto