– Det at eg kjem frå Sandsøya er med på å gjere meg unik