Vedtok budsjett: – Kommunen ligg på eit driftsnivå som vi ikkje kan forsvare