Evotec med kontrakt på skip som skal byggast ved Larsnes Mek. Verksted