Søkjer oppstart av omregulering frå reiseliv til næringsverksemd i Torvika

foto