Tysk innflyttar gir ut bok med hovudperson frå Runde

foto