Difor varslar Fylkesmannen motsegn mot hyttefelt i Sande

foto