Kvifor spelar Oskar frå Sande FIFA med helseminister Bent Høie?

foto