– Sektorar som år etter år legg fram eit mindreforbruk treng ei gulrot