Gjorde endeleg avgjersle om framtida til Havlandet

foto